17 stycznia, 2022

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu w leasingu?

Decydując się na wzięcie samochodu w leasing, warto zapoznać się z jego podstawowymi warunkami. Jednym z nich jest fakt, że taki pojazd podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu, często wraz z rozszerzeniami.

Czym jest leasing?

To bardzo popularna forma finansowania pojazdów firmowych, w ramach której właściciel firmy staje się korzystającym z pojazdu, a nie jego właścicielem. Korzystając z pojazdu, należy płacić raty leasingowe, a w momencie, gdy wszystkie już zostaną uregulowane, można przenieść własność korzystającego na dany pojazd.

OC, AC – leasing – ranking OC 

Ubezpieczenie pojazdu w leasingu jest zawsze określone w umowie zawieranej pomiędzy korzystającym z pojazdu, a firmą leasingową. Najczęściej obowiązek ubezpieczenia samochodu spoczywa na korzystającym. Leasingodawca określa w umowie wymogi odnośnie ubezpieczenia pojazdu, a korzystający musi je zrealizować. Wymagany jest zazwyczaj szeroki zakres ubezpieczeń, co jest spowodowane tym, że przedmiotem umowy są nowe albo kilkuletnie pojazdy. Tak więc, do pakietu wymaganych ubezpieczeń, oprócz obowiązkowego OC, najczęściej należy dokupić assistance, które zapewnia wsparcie podczas różnych nieprzewidzianych awarii podczas używania pojazdu, NNW oferujące pomoc finansową, gdy w wyniku wypadku komunikacyjnego dojdzie do urazu ciała korzystającego z leasingu lub jego śmierci, a także AC. To ostatnie wymagane jest ze względu na ochronę finansową, zarówno korzystającego, jak i firmy oferującej leasing, przed odpowiedzialnością za zdarzenia zaistniałe w wyniku kolizji i wypadku drogowego; uszkodzenia auta zaistniałego w wyniku działania osób trzecich, zwierzyny albo skutków warunków atmosferycznych jak np. grad; kradzieży pojazdu; jego pożaru, zalania lub wybuchu. 

Firmy leasingowe proponują swoim klientom oferty ubezpieczeń, które wypracowały z różnymi ubezpieczalniami. Nie obliguje to jednak korzystającego z leasingu do jej zakupu, może on poszukać polisy we własnym zakresie, ale musi przedstawić ją leasingodawcy do akceptacji. Aby porównać dostępne na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych oferty i ich jakość, warto skorzystać z dostępnego w Internecie rankingu OC. Ranking OC Pomoże wybrać korzystną polisę wraz z wymaganymi rozszerzeniami, porównać ceny, a ostatecznie spotkać się z agentem w celu spisania umowy. Ważny jest też fakt, że ubezpieczyciel może wziąć pod uwagę zniżki już wypracowane przez korzystającego z pojazdu, ale profity za bezszkodową jazdę podczas trwania umowy trafią na konto właściciela pojazdu, czyli leasingodawcy.

Firmy leasingowe oferują produkty, którymi są nowe pojazdy, dlatego ich wymagania względem swoich klientów są stosunkowo duże. Ma to na celu maksymalne zabezpieczenie oferowanego produktu na czas udostępnienia go w użytek klientowi. Wymogi odnośnie ubezpieczeń komunikacyjnych dotyczących leasingowych samochodów mają na celu przyniesienie korzyści obu stronom umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *