Pomoc dla doktorów – niezastąpione pielęgniarki

Jakakolwiek grupa profesjonalna, która wykonuje zagadnienia połączone z zobowiązaniem za innych ludzi kieruje się regulaminem moralnym. Etyka ma przyświecać głównie takim przedsięwzięciom, które są związane z człowieczym zdrowiem i życiem. Stoi też u podstaw medycyny. Wszyscy wiemy, czym jest przysięga Hipokratesa, konstruowana przez doktorów, jacy rozpoczynają pracę, tak jak rozpoznawalna jest norma głosząca, że przede wszystkim nie należy szkodzić. To filary medycyny, na jakich opiera się od czasów antycznych. Zasady etyczne medycyny zostają aktualne bez względu od upływu wolnego czasu. Ma obowiązek kierować się nimi każdy doktor. Oczywiście, wspomniane reguły są niesłychanie ogólne, niemniej jednak nakreślają najważniejsze powinności i ograniczenia, jakim podlega pomagający chorym doktor i jego pielęgniarki. Wśród innych, bardziej szczegółowych należy wymienić obowiązek dochowania tajemnicy lekarskiej. Pacjent poddawany leczeniu musi czuć się pewnie i wiedzieć, że żadna z kwestii traktujących stanu jego zdrowia nie dostanie się w niepowołane ręce. Jedynie wtedy proces diagnozy oraz leczenia będzie przebiegał prawidłowo, albowiem we współpracy z chorym traktowanym jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań medycznych. W ostateczności to człowiek w medycynie jest najistotniejszy, o czym nie wolno zapominać, jeżeli medycyna ma w dalszym ciągu opierać się na etyce. W celu dostosowania bez ustanku poszerzającej się teoretycznej oraz praktycznej wiedzy leczniczej skonstruowano liczne klasyfikacje, jakie porządkują wiele zagadnień z zakresu leczenia i diagnostyki.

About the author